Arijeta Neziri Elshani

Back to top

Generalna direktorka DIFK-om

Gospođa Arijeta Neziraj Elshani je generalni direktor Fonda za osiguranje depozita na Kosovu od avgusta 2019. Gđa. Neziraj Elshani ima više od 10 godina iskustva u javnim finansijama i funkcijama trezora. Pre angažovanja sa DIFK-om, Arijeta je već deceniju deo Ministarstva finansija, doprinoseći važnim procesima i projektima u postizanju ciljeva Ministarstva finansija. Između ostalih angažmana, u okviru svoje pozicije zamenice generalnog direktora Trezora Kosova Ministarstva finansija, gđe. Neziraj Elshani je takođe vodio mnoge delegacije u pregovorima o međunarodnim finansijskim sporazumima sa Svetskom bankom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj, saudijskim Fondom za razvoj i drugima. Arijeta je magistrirala iz javne uprave i javne politike sa Američkog univerziteta na Kosovu. Diplomirala je menadžment i preduzetništvo na Američkom univerzitetu Kosova, Rochester Institut za tehnologiju.