Shkendije Himaj

Back to top

Kryesuese e Bordit Menaxhues

Shkendije Himaj është Koordinatore e Funksioneve të Përgjithshme në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK) përgjegjëse për mbikëqyrjen e departamenteve të stabilitetit financiar, menaxhimit të rrezikut, financave, juridikut dhe marrëdhënieve të jashtme. Në emër të BQK-së ajo kryeson Bordin Menaxhues të Fondit të Sigurimit të Depozitave të Kosovës dhe Komitetin Makroprudencial të BQK-së. Më parë ajo ishte Këshilltare e Lartë e Bordit Ekzekutiv të BQK-së dhe Guvernatori për një gamë të gjerë të zhvillimeve të politikave në lidhje me mbikëqyrjen e institucioneve financiare, si dhe çështjet e ndihmës teknike të donatorëve / palëve të interesuara. Në emër të BQK-së, ajo përfaqësohen në disa Komitete Profesionale dhe Grupe Punuese që merren me funksione të përgjithshme të Bankës Qendrore. Paraprakisht, zonja Himaj ka punuar në Kanada si Koordinatore e Programit në Qendrën Shëndetësore Ndër-Komunitetit në Londër. Zonja Himaj është gjithashtu e angazhuar në mënyrë akademike si Lektore në Fushën e Financave, Menaxhimit dhe Udhëheqjes, kontribuon me shkrimin e saj në një gamë të gjerë të botimeve të BQK-së, dhe është Anëtare e Bordit të Shoqatës së Alumnive të Shteteve të Bashkuara të Kosovës. Ajo ka diplomë universitare nga Fakulteti i Ekonomisë-Universiteti i Prishtinës, BA në Ekonomi nga Universiteti i Ontario Perëndimore dhe Master i Shkencave Ekonomike – Financë & Kontabilitet. Aktualisht është kandidate për doktoraturë në Fakultetin Ekonomik-Universiteti i Lubjanës.