Ekipa

Back to top

Arijeta Neziraj Elshani
Drejtore Menaxhuese
Vllaznim Bytyqi
Zyrtar i Lartë për Financa
Shqipe Devaja
Zyrtare e Lartë Ligjore dhe Administrative
Ragmi Dalipi
Zyrtar i Lartë për TI
Fatmire Bajrami
Zyrtare Administrative
Lirika Ulaj
Zyrtare e Lartë për Kompenzim