Identifikimi i FSDK-së

Back to top

Identifikimi i FSDK-së

Anëtarët e FSDK-së janë identifikuar përmes certifikatës  së anëtarësim në FSDK e cila shfaqet në mënyrë të dukshme në të gjitha degët dhe nëndegët.

 

 

Përveç kësaj, afishet e logos së FSDK-së shfaqen në derën e hyrjes së të gjitha degëve dhe nëndegëve.

logo_sticker