Shoqatat ndërkombëtare

Back to top

Shoqatat ndërkombëtare

Shoqata Ndërkombëtare e Siguruesve të Depozitave (IADI) u formua për të rritur efektivitetin e sistemeve të sigurimit të depozitave, duke nxitur udhëzime dhe bashkëpunim ndërkombëtar. Anëtarët gjithashtu ndajnë njohuritë dhe ekspertizën e tyre nëpërmjet pjesëmarrjes në konferenca ndërkombëtare dhe forume të tjera.

FSDK-ja u anëtarësua në IADI më 27 shkurt 2013 si anëtarja e 67.

iadi

Shoqata Ndërkombëtare e Siguruesve të Depozitave (IADI)

http://www.iadi.org/

 

 

Forumi Evropian i Siguruesve të Depozitave(EFDI)

https://www.efdi.eu/