Bankat Anëtare

Back to top

Bankat Anëtare

Në përputhje me Ligjin për sigurimin e depozitave, të gjitha bankat e licencuara nga BQK-ja për të pranuar depozita duhet të jenë anëtarë të detyrueshëm të sistemit të sigurimit të depozitave, me përjashtim të degëve të huaja që e kanë sigurim në vendin e tyre të origjinës të lartë se ajo që ofrohet nga FSDK-ja.

Bankat në vijim që operojnë në Kosovë (të paraqitura në renditje alfabetike) janë aktualisht anëtare të FSDK-së që i kanë depozitat e tyre të siguruara:

NumriBankat Anëtare
1Banka Ekonomike, Sh.A.
2Banka Kombëtare Tregtare, Sh. A
3Banka për Biznes, Sh.A.
4NLB Banka, Sh.A.
5ProCredit Bank Kosovë J.S.C.
6Raiffeisen Bank Kosovë J.S.C
9T.C. Ziraat Bankasi A.Ş. dega në Kosovë
7TEB Sh.A
8Turkiye Is Bankasi, dega në Kosovë
10Banka Credins Kosovë SH.A.

Çdo bankë anëtare e FSDK-së duhet të shfaqin në mënyrë të dukshme certifikatën e anëtarësimit, si dhe afishe të logos së FSDK-së para derës hyrëse të zyrës së tyre kryesore, të gjitha degët dhe nëndegët.