Identifikacija FODK-a

Back to top

Identifikacija FODK-a

Članice FODK-a su identifikovane kroz Sertifikat o Članstvu FODK-a koji je vidljivo prikazan  u svim filijalama i podfilijalama.

 

Pored toga, logo nalepnica FODK-a je prikazana na ulaznim vratima svih filijala i podfilijala.

logo_sticker