Međunarodna Udruženja

Back to top

Međunarodna Udruženja

Međunarodno Udruženje Osiguravača Depozita (IADI) je formirano da poboljša efikasnost sistema osiguranja depozita, promovisanjem smernica i međunarodne saradnje. Članovi takođe dele svoje znanje i stručnost kroz učešće na međunarodnim konferencijama i drugim forumima.

FODK je pristupio IADI-u  27. februara 2013. godine,  kao  67. član.

iadi

Međunarodno Udruženje Osiguravača Depozita (IADI)
http://www.iadi.org/

 

 

Evropski forum osiguravača depozita (EFDI)

https://www.efdi.eu/