Banke članice

Back to top

Banke članice

U skladu sa Zakonom o Osiguranju Depozita, sve banke koje imaju dozvolu da uzimaju depozite od CBK-a, moraju da budu obavezni članovi  sistema osiguranje depozita, izuzev inostranih filijala koje imaju osiguranje matične države veće od osiguranja FODK-a.

Sledeće banke koje posluju na Kosovu (predstavljene su po abecednom redu) su trenutno članovi FODK-a sa svojim osigurani depozitima:

BrojBanke članice
1Banka Ekonomike, Sh.A.
2Banka Kombëtare Tregtare, Sh. A
3Banka për Biznes, Sh.A.
4NLB Banka, Sh.A.
5ProCredit Bank Kosovë J.S.C.
6Raiffeisen Bank Kosovë J.S.C
7TEB Sh.A
8Turkiye Is Bankasi, Kosovo filijala
9T.C. Ziraat Bankasi A.Ş. Kosovo filijala
10Banka Credins Kosovë SH.A.

Komercijalna Banka a.d. Beograd  nije član Fonda Osiguranja Depozita na Kosovu.

Svaka banka članica FODK-a će vidljivo prikazati sertifikat članstva, kao i logo nalepnicu FODK-a na ulaznim vratima svoje glavne kancelarije, svih filijala i podfilijala.