Doprinosi

Back to top

Doprinosi

Svi obavezni članovi su dužni da uplate premije osiguranja FODK-u, koje predstavljaju glavne izvore finansiranja Fonda osiguranja depozita.

Postoje dve vrste premija osiguranja: početne premije koje moraju da budu isplaćene od strane  novo ovlašćenih  banaka (0.3% početnog kapitala) nakon započinjanja njihovog članstva u FODK i tekuća premija koju sve institucije članice moraju da plaćaju redovno na kvartalnoj osnovi.

Premije nametnute institucijama članice su različite prema stepenu rizika koji oni predstavljaju za Fond OD-a. Ove premije na osnovu rizika se iskazuju institucijama članica na teret  procenta iznosa osiguranog depozita koji poseduju, koje podležu trenutnom limitu pokrivenosti. FODK se zasniva na različitom sistemu premija sa posrednim ocenama ispitivanja CBK-a, gde najviše rangirane banke članice plaćaju 0.3% na godišnjem nivou od ukupnog iznosa osiguranih depozita, dok banke sa najnižom ocenom rangiranja mora da plate 1,5% godišnje.

U skladu sa Zakonom o Osiguranju Depozita, FODK ima pravo da povuče iznos premije sa računa banke članice sa CBK-om.

FODK će povući zahtevanu premiju sa računa institucije u CBK do važećeg datuma

Tekući raspored naplate premija

Kvartalno(Periodi plaćanje)Rok dospeća
K11. januara do 31. marta31-jan
K21. aprila do 30. juna30-apr
K31. jula do 30. septembra31-apr
K41. oktobra do 31. decembra31-okt

Isplata premije se tretira kao rashod od otpisivanja poreza od strane banaka.

  • Godišnje prikupljanje premija
 K1K2K3K4UKUPNO
Premije za 20201,430,7011,433,2661,438,0141,477,6965,779,677
Premije za 20191,317,9851,345,3801,334,2321,375,7915,373,388
Premije za 20181,232,7381,257,5991,268,9971,283,9155,043,249
Premije za 20171,045,8861,060,0491,064,8141,069,9204,240,670
Premije za 2016987,3061,008,1021,024,9081,040,7314,061,047
Premije za 2015615,390627,146639,064650,6272,532,226
Premije za 2014576,152595,430606,209607,1022,384,893
Premije za 2013596,896576,662442,523432,6432,048,724
Premije za 2012509,518529,315530,634551,5172,120,984