Upravni Odbor

Back to top

Upravni Odbor upravlja FODK-om i sastoji se od pet članova, koje imenuje Centralna Banka Republike Kosova.

1.Guverner Centralne Banke ili njegov ovlašćeni predstavnik.

2.Jedan predstavnik  Ministarstva za Finansije

3.Upravni Direktor FODK-a

4.Jedan (1) stručnjak sa iskustvom u oblasti finansija i osiguranja depozita

5.Jedan (1) stručnjak – ovlašćeni Revizor

Trenutno, Upravni Odbor FODK-a se sastoji od sledećih članova:

1.G. Fehmi Mehmeti, Guverner Centralne Banke Republike Kosova

2.Gđa. Arijeta Neziraj Elshani , Član (Generalni Direktora)

3.G. Vern McKinley, Član (Stručnjak – u oblasti finansija i osiguranja depozita)

4.Gđa. Fetije Ukaj, Član (Stručnjak – Revizor)

 

Fehmi Mehmeti
Predsednik Upravnog odbora
Arijeta Neziri Elshani
Generalna direktorka DIFK-om
Vern McKinley
Član Upravnog odbora
Fetije Ukaj
Član Upravnog odbora