Premije

Back to top

Premije

Postoje dve vrste premija osiguranja: početne premije koje moraju da budu isplaćene od strane novo ovlašćenih  banaka (0.3% početnog kapitala) nakon započinjanja njihovog članstva u FODK i tekuća premija koju sve institucije članice moraju da plaćaju redovno na kvartalnoj osnovi.

Premije nametnute institucijama članica su različite prema stepenu riziku koji oni predstavljaju za Fond OD-a. Ove premije na osnovu rizika se iskazuju institucijama članica na teret  procenta iznosa osiguranog depozita koji poseduju, koje podležu trenutnom limitu pokrivenosti. FODK se zasniva na različitom sistemu premija sa posrednim ocenama ispitivanja CBK-a, gde najviše rangirane banke članice plaćaju 0.45% na godišnjem nivou od ukupnog iznosa osiguranih depozita, dok banke sa najnižom rangiranja mora da plate 1,5% godišnje.

 

Trenutna razlika u stopama premija

Ocene ispitivanjaPremija (%) p.a
ocena 1 banke0.45%
ocena 2 banke0.65%
ocena 3 banke0.90%
ocena 4 banke1.15%
ocena 5 banke1.50%