Godišnji izveštaji

Back to top

Godišnji izveštaji

FODK izveštava na godišnjoj osnovi CBK-u o svojim poslovnim aktivnostima  i finansijskom poslovanju u skladu sa pravnim zahtevima.

Na osnovu Statuta FODK-a, za potrebe informisanja svojih zainteresovanih strana i javnosti, FODK objavljuje svoj Godišnji Izveštaj i Revidirane Finansijske Izveštaje  na svojoj veb stranici.

 

Arhiva