Šta je FOD

Back to top

Šta je FOD

Fond Depozita Osiguranja je ex-ante finansirana šema, sa nagomilanim fondovima putem naplate premija osiguranja depozita iz banaka članica.

Početna sredstva za FOD su obezbeđena uplaćenim početnim kapitalom doprinosa od strane Republike Kosova, preko Ministarstva Finansija (MF) i nemačke  Federalne Vlade (preko KfW).

Početni kapital je obezbeđen za podrži osnivanje sistema osiguranja depozita  na Kosovu kapitalizacijom FOD-a iznosom od 15.5 miliona evra, od kojih je 11 miliona evra obezbeđeno od strane Vlade Kosova (preko MF), dok je ostatak od 4.5 miliona evra obezbedila Vlada Nemačke (preko KfW).  Deo finansijskih obaveza Vlade Kosova u iznosu od 2.9 miliona evra je finansirano kreditom MAR-a (preko Svetske Banke).

Za podršku povećanju limita osiguranja depozita, Vlada Nemačke je (preko KfW) povećala kapitalni doprinos u iznosu od 2 miliona evra.

Glavni izvori finansiranja FOD-a su tromesečne premije isplaćene od strane članova i dobiti od investicija preko investicionih aktivnosti.