Donatori i Partneri

Back to top

Donatori i Partneri

Pokretanje projekta za uspostavljanje sistema osiguranja depozita na Kosovu je pokrenuto od strane CBK uz finansijsku i savetodavnu pomoć koju je finansirala Vlada Nemačke (kroz KfW) od 2007. godine. Prva prekretnica je obeležena donošenjem Zakona o Osnivanju Sistema Osiguranja Depozita za Finansijske Institucija na Kosovu koje uzimaju depozit od kraja 2010. godine, a nastavljeno je potpisivanjem Sporazuma o Finansiranju i Projektu, koje su potpisale tri stranke (u daljem tekstu: Sporazum) između Vlade Kosova (putem MF), Vlade Nemačke (putem KfW) i FODK-a (kao Izvršna Agencija Projekta).  Sporazum je potpisan da podrži uspostavljanje sistema osiguranja na Kosovu  kapitalizacijom fonda osiguranja depozita (FOD) sa 15.5 miliona evra, od kojih je 11 miliona evra obezbedila Vlade Kosova (putem MF), dok je Vlada Nemačke (putem KfW) obezbedila 4.5 miliona evra kapitalnog doprinosa i 0.5 miliona evra u savetodavne službe.

Vlada Kosova (putem MF) i FODK su potpisali Memorandum o Razumevanju 27. septembra 2011. godine za formalizaciju posvećenosti Republike Kosova za kapitalizaciju FOD-a, kao i za uspostavljanje procedura za obezbeđivanje 11 miliona evra do kraja marta 2013. godine.  Do kraja decembra 2012. godine, FODK je primio nešto više od 6.2 miliona evra kao kapitalni doprinos iz MF (u ime Vlade Kosova) od kojih je 2.9 miliona evra finansirano iz kredita MAR-a (Međunarodna Asocijacija za Razvoj) (putem Svetske Banke).

FODK je Izvršna Agencija Projekta zadužena koordinaciju i sprovođenje projekata.

kwf

BMZ