Vern McKinley

Back to top

Član Upravnog odbora

Vern McKinley je radio kao savetnik za MMF od 2008. godine. On je takođe radio na projektima koje je finansirao DFID, Trezor SAD-a, Svetska banka, EU i KfW. Njegov glavni fokus je bio procena i dijagnostifikacija upravljanja krizama u finansijskim institucijama, rešenje imovine kao i osiguranje depozita za banke i nebankarske institucije. On je radio na poslovima osiguranja depozita u preko 30 zemalja. McKinley je bio član FSAP timova MMF-a za Bahame (dva puta), Kazahstan, Vijetnam i Zambiju (upravljanje krizom, rešenje, sigurnosna mreža) i bio je uključen u preko 20 zadataka tehničke pomoći MMF za ove teme. Pre nego što je radio kao konsultant, McKinley je radio na nadzornim, pravnim, istraživačkim pozicijama i depozitima vezano za likvidaciju za Odbor guvernera federalnih rezervi, FDIC, The Resolution Trust Corporation i Kancelarije Departmana za nadgledanje trezora. McKinley je autor knjige (zajedno sa James Freeman iz Wall Street Journal) Borrowed Time: Two Century of Boom, Busts and Bailouts at Citi, koja je izdata preko HarperCollins tokom avgusta 2018.
Od 2018. godine g. McKinley je izabran za člana Upravnog odbora Fonda za osiguranje depozita na Kosovu.