Statut

Back to top

Statut

Statut  – naveći pravni dokument koji reguliše osnovne principe upravljanja, kao i institucionalne, administrativne i operativne procedure FODK-a.

Statut je ovlašćen na osnovu Člana 19, stav 1, podstav 1.4 Zakona Br. 03/L – 216 o Osnivanju Sistema Osiguranja Depozita za Finansijske Institucije Kosova i izmenjen Zakonom Br. 04/L-133 o Izmenama i Dopunama Zakona Br. 03/L216 o Osnivanju Sistema Osiguranja Depozita za Finansijske Institucije na Kosovu.